Basisschool De Wegwijzer
Zoeken
Ouders
Op deze pagina's staan alle dingen die speciaal voor ouders zijn:

Veel ouders zetten zich graag in voor de school. Ze willen dat hun kinderen met plezier naar school gaan, fijn kunnen leren en zich veilig voelen in en rond de school. Er zijn verschillende commissies die zich hier sterk voor maken. Kijk daarom eens op de pagina's van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

Informatie over het aanmelden van leerlingen
Hier kunt u informatie vinden over de Wegwijzer en zien waar wij voor staan.
Inschrijfformulieronderwijsinspectieoudertevredenheids enquete

Links voor ouders 
Wist u dat de Wegwijzer bij 'Trinamiek' (www.trinamiek.nl) hoort? En weet u hoe u ervoor kunt zorgen dat u kind zorgeloos en veilig kan internetten?
Antwoord op deze vragen en nog meer vindt u onder de knop links.

Hoe zit dat 
Hoe zit het eigenlijk met bijzonder verlof van mijn kind? klik hier.
Met welke BSO's heeft de Wegwijzer afspraken gemaakt? klik hier.